Úvod | Crystal Tech

Umelé kryštály
O spoločnosti Crystal tech
Spoločnosť Crystal Tech je mladá európska spoločnosť, ktorej činnosťou je nielen rast syntetických kryštálov z taveniny metódou horizontálne riadenej kryštalizácie, ale aj výroba moderných špičkových technologických zariadení
Horizontálne riadená kryštalizácia

Naša spoločnosť používa na rast kryštálov metódu horizontálneho rastu profesora Kh.S.Bagdasarova. Táto metóda rastu kryštálov  spočíva v nasledujúcom: kryštalizačný materiál umiestnený v špecifickej molitbdénovej forme sa roztaví pomalým posunom cez vykurovaciu zónu a vplyvom presne stanovených fyzikálnych parametrov  kryštalizuje. Aby sa získal striktne orientovaný monokryštál, musí byť dodržaný rad technologických postupov. Proces kryštalizácie je po celý čas monitorovaný.

Významnou výhodou Bagdasarovovej metódy je možnosť rastu optických safírov a laserových kryštálov  veľkých rozmerov ploskej formy ako aj vysoká kvalita takto získavaných kryštálov vysokej čistoty a optických parametrov.

Bagdasarovova metóda, schematicky znázornená na obr. 1.

Naše produkty

Náš výrobný program pozostáva z:

  • Kvalitných kryštálov zafíru veľkých rozmerov
  • Laserových YAG kryštálov vysokej čistoty
  • Presných, opracovaných komponentov našich kryštálov  ( Precision components ) podľa požiadavok zákazníka
Využitie našich kryštálov
Vzhľadom na nadštardantné rozmery, kvalitu, homogénnu štruktúru a vynikajúce optické charakteristiky  nami vyrábaných kryštálov sú možnosti ich aplikácie a priemyselného využitia veľmi široké.  
Technické využitie
Optické kryštaly majú široké využitie pri výroba vysokovýkonných laserov (High power lasers) ako aj v oblasti optoelektroniky (LED, polovodičové lasery). Menšie laserové kryštály sú rozšírené aj v oblasti mikroelektroniky.
Iné využitie kryštálov
Umelé kryštály vysokej kvality sa využívajú v rôznych oblastiach letectva a zariadení určených do vesmíru. Medzi ďalšie oblasti ich využívania patrí medicína, chemický priemysel, automotív a iné.